create your own web page for free

Mobirise

Glaukom 
(zelený zákal)

je skupina klinicky odlišných onemocnění různé etiologie, která způsobují neuropatii zrakového nervu a vedou k ireverzibilnímu poškození zrakových funkcí. Je to onemocnění multifaktoriální, pro jehož rozvoj je důležitým rizikovým faktorem zvýšený nitrooční tlak.

Nitrooční tlak

jeho hodnota je závislá na tvorbě a odtoku nitrooční tekutiny. Nitrooční tekutina je tvořená v pars plicata corpus ciliare, proudí zornicí do přední komory a odtéká trámčinou úhlu přední komory do Schlemmova kanálu, odkud se přes episklerální a intrasklerální vény vrací do celkového oběhu. V menší míře je nitrooční tekutina absorbována duhovkou nebo řasnatým tělesem. U glaukomu bývá zvýšený nitrooční tlak kvůli obstrukci nebo poruše absorpční funkce trámčiny. Zvýšený NT způsobuje snížení perfuzního tlaku cév v oblasti papily zrakového nervu. To vede k dysfunkci a smrti gangliových buněk sítnice.

Klasifikace glaukomu

primární glaukom:
- s otevřeným komorovým úhlem;
- s uzavřeným komorovým úhlem (akutní, maligní, chronický);
sekundární glaukom:
- s otevřeným komorovým úhlem (pigmentový, exfoliační, pozánětlivý, poúrazový, pooperační, neovaskulární);
- s uzavřeným komorovým úhlem (pozánětlivý, pooperační, poúrazový);
kongenitální glaukom:
- časný – buftalmus = zvětšený bulbus
- pozdní – juvenilní 

Léčba

I. Medikamentózní
v léčbě glaukomu jsou vhodné přípravky, které účinně snižují nitrooční tlak a současně zlepšují pulsní a retinální průtok krve a mají neuroprotektivní charakter.

II. Laserová
laserová trabekuloplastika u pacientů s otevřeným úhlem
laserová iridektomie u pacientů s uzavřeným úhlem

III. Chirurgická
Filtrující operace -trabekulektomie
Cyklocryoterapie
Drenážní implantáty
Nepenetrující filtrující operace


* ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006, s. 281