create a web page

Mobirise

Odchlípení sítnice

je závažné onemocnění vratně i nevratně ohrožující zrak. Spočívá v odloučení sensorické části sítnice od pigmentového epitelu, který zůstává fixován k cévnatce. Mezi neuroretinou a pigmentovým epitelem se hromadí tekutina (ze sklivcového prostoru, transsudát nebo exsudát z cévnatky). 

Amoce vždy znamená vážné narušení výživy pro fotoreceptory, na jejich obnově má podíl včasná diagnostika a léčba. Při delším trvání onemocnění končí slepotou.
 
Typy amoce

- Primární rhegmatogenní (idiopatické, s trhlinou). Amoce je pacientem vnímána hlavně jako zvětšující se „clona“ postupující od periferie ke středu zorného pole, pokud je amocí zasažena macula lutea výrazně se zhoršuje zraková ostrost.

- Sekundární (bez trhliny, nerhegmatogenní). Je následkem jiného očního onemocnění:
Trakční – komplikace u perforujících poranění, krvácení do sklivce, diabetická retinopatie, okluze sítnicové žíly, Ealsovy choroby, terminální stádium retinopatie nedonošených
Exsudativní – hromadění transsudátu nebo exsudátu v subretinálním prostoru, nádor cévnatky, uveitidy, těhotenská retinopatie.

Léčba

Odchlípení sítnice se řeší výhradně chirurgicky. Základním principem je uzavření trhliny. Na včasné diagnostice a léčbě závisí funkční výsledek. Klasický postup se provádí pars plana vitrektomií (PPV). Často spojena s vnitřní tamponádou sítnice. Její přiložení zpět k pigmentovému epitelu se provádí pomocí expanzivního plynu nebo silikonového oleje. Plyn nevyžaduje další chirurgický zákrok, silikonový olej ano. Délka implantace oleje v bulbu je individuální.

Indikace PPV – rhegmatogenní odchlípení s krvácení do sklivce, velké trhliny a trhliny zadního pólu oka. Léčba je spojena s pooperačními komplikacemi, mezi nejčastější patří cataracta a sekundarní glaukom.


* ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Galén, Karolinum, 2006, s. 257-258