easy website maker

Mobirise

Katarakta 
(šedý zákal)

je onemocnění oka, přesněji čočky.  Při šedém zákalu dochází ke zhoršení vidění vlivem zakalení čočky, kdy postižený vidí zamlženě (jako by se díval přes zamlžené či špinavé sklo). 


Ve věku nad 65 let je určitý stupeň zkalení čočky prokazatelný až u 50 % populace a nad 75 let je šedým zákalem postiženo až 70 % obyvatel. 

Dochází k chemickým změnám bílkovin, které tvoří čočku, kdy se jinak průhledná tkáň čočky začne zneprůhledňovat – „kalit“, což se navenek jeví jako zbělání či zešednutí prostoru zornice. Dalšími příznaky bývá nepříjemné oslňování a zvýšená citlivost na silnější světlo. Barvy okolí nebývají tak syté jako na druhém oku. Může narůstat krátkozrakost, klesá schopnost ostrého vidění, dochází k postupnému omezování zorného pole. Při pohledu postiženým okem se mohou předměty zdát i zdvojené.

Příčiny.

Onemocnění má více příčin (tzv. multifaktoriální onemocnění).

Nejčastější příčinou bývá stárnutí (tzv. senilní katarakta) – většina operovaných šedých zákalů. Již ve věku nad 65 let je znát určitý stupeň zkalení čočky až u 50 % obyvatel a nad 75 let šedým zákalem trpí až 70 % obyvatel. Častěji bývají postiženy ženy.

Příčinou vzniku také bývá metabolické, systémové nebo oční onemocnění, např. cukrovka, zarděnky, toxoplazmóza, oční úraz, zánět duhovky, glaukom (zelený zákal) apod.

Při dlouhodobém užívání léků, nejčastěji kortikosteroidů (u astmatiků, pacientů léčících se na různé druhy systémových zánětlivých onemocnění).

Může také vzniknout jako pooperační komplikace např. po odchlípení sítnice. Zvláštní skupinou jsou vrozené katarakty.

Léčba.

Léčba je pouze operativní, nahrazení zakalené čočky tenkou umělou čočkou.

Operace se dnes provádí bezstehovou chirurgií speciálními řezy rohovky pod 2,2 mm v tzv. topické anestézii, kdy se aplikují anestetické kapky na rohovku a spojivku. Dochází ke znecitlivění oka, pacient je během operaci při plném vědomí.

Zkalené jádro čočky se odstraní rozmělněním pomocí ultrazvuku a odsáním zbytků řízeným podtlakem − tzv. fakoemulzifikace. Do průhledného čočkového pouzdra se vkládá umělá nitrooční čočka vytvořená podle požadavků pacienta, která nahrazuje dioptrickou sílu původní čočky a umožňuje tak ostré vidění po operaci i bez brýlí.

Po dvou letech od operace může dojít k opětovnému zamlžení vidění, které je následkem vazivových změn zadní kapsy čočky. Problém se řeší dodatečně velice krátkou ambulantní laserovou operací.


* KRAUS, Hanuš, et al. Kompendium očního lékařství. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 1997. 341 s.