free amp template

Mobirise

Keratitida (zánět rohovky)

provázena bolestí, světloplachostí, křečí víček, pocitem cizího tělesa v oku, vízus je většinou snížen silně, je překrvení a otok spojivky, rohovka dle příčiny, duhovka normální nebo se smazanou kresbou při přidružené iritidě.

Akutní bakteriální keratitida.

Etiologie - bakteriální keratitidu může způsobit celá řada mikrobů. Nejčastěji S. epidermidis (koaguláza negativní) a S. aureus, které se vyskytují na kůži a víčkách. Kromě akutních infekcí mohou přecházet do autoimunitních onemocnění. 
Klinický obraz se odvíjí od množství patogenů vniklých do rohovky. Červené oko je provázeno epiforou a fotofobií, spojeno s intenzivní bolestí, případně blefarospazmem. Infiltrát, který se nachází přímo v rohovce, má šedožlutou barvu. Rozpadá se během jednoho dne a vytváří hluboký vřed diskového tvaru s hnisem v dutině podobném kráteru. Při zánětlivém procesu se aktivně podílí cévní membrána - je to oční duhovka s ciliárním tělem. Bolest v oku roste, duhovka změní barvu a stane se žlutozelenou, nabobtná, žák se zužuje, má nepravidelný tvar. Chronické infekce jsou provázeny tvorbou patologické vaskularizace (hluboké či povrchové).

Terapie:  širokospektrá anbiotika lokálně do oka v kapkach a celkově

Virové keratitidy.

Virové keratitidy patří mezi nejčastější rohovkové infekce. Vyskytují se jednostranně i oboustranně dle etiologického agens, samostatně nebo častěji ve spojení s folikulární konjunktivitidou. Nejčastějším etiologickým agens je herpes simplex virus, varicella zoster virus, adenovirus.
 Typický je rychlý nástup, pocit písku v očích, serózní až seromucinózní sekrece, spojivková injekce, otok víček, folikulární reakce (vznik avaskulárních oválných elevací spojivky – folikulů) a preaurikulární a submandibulární lymfadenopatie.
Terapie: antivirotiky. Herpetické infekce lze léčit lokálně či celkově. Výhoda systémového podání je dána tím, že pomáhá snížit virémii, chrání druhé oko a ovlivňuje extraokulární projevy, nevýhodou je však špatné pronikání účinné látky do nitra oka.


* ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2006, s. 183-184