site design templates
Mobirise

Konjunktivitida
(zánět spojivek)

nejčastější oční onemocnění, pro které je týpická hlenohnisavá sekrece, zarudnutí oka. Vice...

Mobirise

Keratitida (zánět rohovky)

provázena bolestí, světloplachostí, křečí víček, pocitem cizího tělesa v oku, vízus je většinou snížen silně. Vice...

Mobirise

Iridocyklitida

zánětlivé onemocnění, které postihuje duhovku a řasnaté těleso. Hlavní příznak je tupá bolest oka – častá propagace do okolí. Vice...

Mobirise

Skleritida a episkleritida

jsou to zánětlivé onemocnění bělimy. Projevuje se jako začervenání oka doprovázené intenzivní bolestí.. Vice...

Mobirise

Glaukom (zelený zákal)

je onemocnění které způsobuje neuropatii zrakového nervu a vede k nevrátnému poškození zrakových funkcí. Vice...

Mobirise

Katarakta (šedý zákal)

Při šedém zákalu dochází ke zhoršení vidění vlivem zakalení čočky, kdy postižený vidí zamlženě. Vice...

Mobirise

Věkem podmínená makulární degenerace

je onemocnění, které je nejčastější příčinou slepoty
v rozvinutých zemích u lidí starších 55 let. Vice...

Mobirise

Diabetická retinopatie

vzniká jako důsledek celkového postižení cév u pacientů s cukrovkou (diabetes mellitus). Vice...

Mobirise

Zákalky ve sklivci

jsou usazeniny, které vznikají shlukováním buněk ve sklivci, což člověk vnímá jako "pavučinky", které se vznášejí v zorném poli.. Vice...

Mobirise

Odchlípení sítnice

Odchlípení sítnice je závažné onemocnění vratně i nevratně ohrožující zrak. Vice...

Mobirise

Neuritida - zánět zrakového nervu

může způsobit úplnou nebo částečnou ztrátu zraku. Hlavními symptomy jsou zmíněná náhlá ztráta zraku nebo náhlé zamlžené vidění a bolest při pohybu postiženého oka. Vice...

Mobirise

Blefaritida

je onemocnění charakterizované zánětem okrajů očních víček. Může se projevovat zarudnutím, svěděním a podrážděním. Vice...