free site templates

Mobirise

Neuritida - zánět zrakového nervu

 může způsobit úplnou nebo částečnou ztrátu zraku. Hlavními symptomy jsou zmíněná náhlá ztráta zraku nebo náhlé zamlžené vidění a bolest při pohybu postiženého oka.

Většinou postihuje mladé dospělé ve věku 18–45 let, s průměrným věkem 30–35 let. Existuje silná převaha výskytu u žen.
Zánět zrakového nervu je v mnoha případech prvním příznakem roztroušené sklerózy mozkomíšní (RSM). Proto je v péči o tyto pacienty nezbytný interdisciplinární přístup. V úzké spolupráci s neurology lze přispět k časné diagnostice RSM, kdy je možno za pomoci moderních způsobů léčby příznivě ovlivnit vývoj a prognózu onemocnění. Mezi další příčiny patří virové bakteriální infekce (např. pásový opar), autoimunitní onemocnění (např. lupus), chloramfenikol a zánět cév vyživujících zrakový nerv.

Obvykle postihuje jedno oko, oboustranný zánět je raritní. Zánět očního nervu může zahrnovat tyto příznaky:
Bolest při pohybu oka
Kolísání zrakové ostrosti během dne v závislosti na fyzickém stavu
Porucha barvocitu
Snížená zraková ostrost

Terapie: oční neuritidu je vhodné léčit co nejdříve. Léčba se odvíjí od příčin, které zánět očního nervu způsobily. Základem léčby jsou obvykle kortikosteroidy, které pomáhají snižovat zánět zrakového nervu. Podání je žilní nebo perorální. Pokud dojde k průkazu roztroušené sklerózy, další sledování a léčebná péče je prováděna neurology.


* ROZSÍVAL, Pavel, et al. Oční lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2006, s. 268